ISONEM ER ISOLERING MED MILJØVENLIG PAPIRULD

Du skåner miljøet for en stor CO2 belastning:

  • Fordi energiforbruget og dermed CO2-udledningen i produktionsfasen af papiruld er meget lav, faktisk optil 5-8 gange lavere end for stenuld og glasuld.

  • Fordi papiruld sparer dig for arbejdsprocesser, når det lægges ud.

  • Fordi du sparer energi, når dit hus bliver bedre isoleret.

  • Fordi papiruld i stor grad kan genanvendes og/eller recirkuleres, når huset ændres eller rives ned.

  • I sidste ende kan det komposteres og bidrager dermed ikke i CO2-regnskabet.

ISONEM = PAPIRULD MED ENDNU FLERE FORDELE