Lær mere om papirisolering

RIng os i dag

Papiruld anvendes primært til isolering af lofter, hulmure og krybekældre.

Papirulden vi leverer, er lavet af genbrugsmaterialer, i form af gamle aviser og genbrugspapir. Videre er den tilsat brandhæmmende salter. Alt sammen naturmaterialer der er ufarlig for dig og dine omgivelser, både når du arbejder med det, når det ligger der som isolation, og i sidste ende når huset senere skal renoveres eller rives ned. Dog bør man bruge maske når man blæser papirulden ud, det støver lidt, og støv skal man undgå, uanset materiale.

Vores produkt er ETA godkendt (European Technical Approval) ETA-13/0159. Læs mere

Fordi papiruld er et granulat der blæses ind, vil det udfylde alle sprækker og tætte omkring alle rørgennemføringer, kabler og konstruktionelementer der er på dit loft, i din hulmur eller i din krybekælder.

Det første spørgsmål man ofte stiller sig når det gælder papiruld, er: “Kan papiruld brænde?”

Se denne simple test der viser, at papiruld ikke kan antændes.

https://da-dk.facebook.com/isonem.dk/videos/484931605650168

HUSDYR PÅ LOFTET? Vi har ingen garanti for at de ikke kommer på besøg, men al erfaring er at de ikke kan li miljøet. De salte som papirulden er behandlet med, for at gøre den brandhæmmende, tørrer deres slimhinder ud, så både mår, rotter og mus finder hurtigt et andet sted.

Papirisolering har den egenskab at den kan optage den fugt som stiger op fra huset og så afgive fugten igen når den er nået op til overfladen af papirisoleringen. Det betyder at du kan benytte papiruld der det ikke er fungerende dampspær. I de fleste tilfælde ved renovering af gamle huse, vil det spare dig for en masse arbejde og penge. Også ved nybyggeri viser tests at papirisolerede huse godt kan bygges uden dampspær og overholde tæthedskrav med god margin.

At undgå dampspær er jo noget enhver håndværker eller gør et selv mand, gerne vil, det tager meget lang tid hvis det skal gøres rigtig, og det bliver ofte problemer med tætheden alligevel. Enten fordi det ofte er vanskeligt at gøre det perfekt (specielt i gamle huse), eller fordi damspærren senere bliver perforeret ved installation af fx. el- og vvs-installationer.

Papiruld kan bruges ovenpå eksisterende isolering, og lukker kuldebroer og slutter tæt i alle kroge ved korrekt påføring.

Papiruld og papirisolering egner sig lige godt til nybyggeri som til efterisolering af ældre ejendomme.

Her er der brugt papiruld som gulvisolering i et nyt nul-energi hus.

Bildet kan inneholde: innendørs

Du skåner miljøet for en stor CO2 belastning:

  • Fordi energiforbruget og dermed CO2-udledningen i produktionsfasen af papiruld er meget lav, faktisk optil 5-8 gange lavere end for stenuld og glasuld.
  • Fordi papiruld sparer dig for arbejdsprocesser når det lægges ud.
  • Fordi du sparer energi når dit hus bliver bedre isoleret.
  • Fordi papiruld i stor grad kan genanvendes og/eller recirkuleres når huset ændres eller rives ned.
  • I sidste ende kan det komposteres og bidrager dermed ikke i CO2-regnskabet.

.

Papirisolering har meget gode lydisolerende egenskaber i forhold til sammenlign bare produkter. Egner sig derfor meget godt til lydisolering af etageadskillelser og vægge.

Ja, papirisolering kan genanvendes hvis det er ønskelig, og papirulden er tør og ren.

Ja, det kan recirkuleres og blive til ny papirisolering eller andet der indeholder papirmateriale.

Ja, det kan komposters hvis det ikke længere kan genanvendes eller recirkuleres. Det er et naturmateriale der gennem kompostering vil gå tilbage til naturens kredsløb.

Papiruld – U-værdi:

  • Bygningsreglementet stiller krav til bygningsdeles U-værdi, både til gulve, vægge, tag og lofter, samt til vinduer og døre. U-værdi er et udtryk for, hvor meget varme der trænger ud igennem 1 m² af konstruktionen ved en temperaturforskel på 1 grad (målt i Kelvin) mellem den udvendige og indvendige side af bygningsdelen.

Se tabel med kravene her: http://bygningsreglementet.dk/Bilag/B2/Bilag_2

Isoleringsevnen eller evnen et materiale har til at lede varme kaldes for Lambda-værdi (og angives ved den græske bogstav lambda = λ). Jo lavere λ-værdi jo bedre.

ISONEM Papiruld:                λ =  0,039  W/mK

Stenuld:                                   λ =  0,041  W/mK

Glasuld:                                   λ =  0,037 – 0,042  W/mK

Træfiber:                                 λ =  0,038  W/mK

Når man kender et materiales Lambda-værdi, kan man beregne hvor tykt et lag man skal påføre for at opnå den ønskede U-værdi.

På godt jysk som vi siger, kan du oversætte det til at med papiruld får du bedre isolation ud af den samme påførte tykkelse, eller du kan klare dig med et tyndere lag isolation for at opnå kravene i bygningsreglementet.

Når man river vældig gamle huse ned, kan man se at det er brugt avispapir og lignende som isolering i vægge. Så man har altid haft viden om papirs isoleringsevne, dog på et meget primitivt niveau i forhold til dagens ISONEM produkter.

I USA har man brugt papiruld som isolering siden 1930’erne, og papiruld er i dag en af de mest anvendte isoleringsmaterialer i USA. I store dele af Europa, herunder Tyskland, Polen, Tjekkiet, Belgien, Holland m.fl. benyttes papirisolering i stigende grad. I Danmark har man brugt materialet industrielt siden begyndelsen af 1990’erne, så der er stor viden og erfaring omkring produktet og dets anvendelse også her til lands.