LÆR MERE OM PAPIRULD OG PAPIRISOLERING

RING TIL OS I DAG

Ja, bare se denne timelap video fra vores afdeling på Bornholm:

Håndværkeren i videoen har jo prøvet det før, men for de fleste er det en overkommelig opgave. Ønsker du ikke selv at gå i gang med opgaven kan ISONEM isolere for dig. Uansæt om du vil gøre-det-selv eller ikke, find nærmeste ISONEM afdeling her.

Antal forhandlere og steder du kan låne trailer og indblæsningsudstyr er i stadig vækst, du finder alle forhandlere, kort og kontaktinfo til den der ligger nærmest dig her.

Nej i princippet ikke, men hvis du lader ISONEM udføre opgaven kan du godt. Det er en virksomhed, der skal udføre arbejdet, og du skal bruge en faktura for at ansøge om energitilskuddet.

Ring os på tlf. 27 80 17 95 så finder vi den bedste løsning for dig.

 

Papirulden vi leverer, er lavet af genbrugsmaterialer, i form af gamle aviser og genbrugspapir. Materialet er tilsat brandhæmmende salte. Alt sammen naturmaterialer der er ufarlig for dig og dine omgivelser, både når du arbejder med det, når det ligger der som isolation, og i sidste ende når huset senere skal renoveres eller rives ned. Dog bør man bruge maske når man blæser papirulden ud, det støver lidt, og støv skal man undgå, uanset materiale.

Vores produkt er ETA godkendt (European Technical Approval) ETA-09/0081. Læs mere

HUSDYR PÅ LOFTET? Vi har ingen garanti for at de ikke kommer på besøg, men al erfaring viser at de ikke kan lide miljøet i celluloseisoleringen. De salte som papirulden er behandlet med, for at gøre den brandhæmmende, tørrer deres slimhinder ud, så både mår, rotter og mus hurtigt finder et andet sted at bo.

Papirisolering har den egenskab, at den kan optage den fugt som stiger op fra huset og afgive fugten igen når den er nået op til overfladen af papirisoleringen. Det betyder, at du kan benytte papiruld hvor der ikke er fungerende dampspærre. I de fleste tilfælde ved renovering af gamle huse, vil det spare dig for en masse arbejde og penge. Også ved nybyggeri viser tests, at papirisolerede huse kan bygges uden dampspærre og overholde tæthedskrav med god margin.

At undgå dampspærre er jo noget enhver håndværker eller gør et selv mand, gerne vil. Det tager meget lang tid hvis det skal gøres rigtig, og det bliver ofte problemer med tætheden alligevel. Enten fordi det ofte er vanskeligt at gøre det perfekt (specielt i gamle huse), eller fordi damspærren senere bliver perforeret ved installation af fx. el- og vvs-installationer.

  • Gangbroen skal eventuelt hæves?
  • Det samme gælder måske loftlemmens øvre kant?
  • Vindstop skal måske også monteres for at bibeholde ventilering af loftrummet. Vindstop plader kan købes af os.
  • Beskyttelsesudstyr i form af maske, handsker og kedeldragt. Det kan du også købe af ISONEM til en god pris.

Vores papiruld er brandklassificeret B-s2,d0 hvis det installeres i en tykkelse på mindst 100 mm og med en densitet på mindst 26 kg/m³. Herved kan materialet opretholde sin brandklassifikation B-s2,d0 svarende til et klasse B- materiale, med et meget begrænset bidrag til brand og ingen overtænding. Hvis materialet installeres med en tykkelse under 100 mm og/eller en densitet under 26 kg/m³ vil materialet opretholde en ringere brandklassifikation E. Ring eller skriv til ISONEM hvis der skulle være behov for uddybning.

Papiruld kan bruges ovenpå eksisterende isolering, og lukker kuldebroer og slutter tæt i alle kroge ved korrekt påføring.

Papiruld og papirisolering egner sig lige så godt til nybyggeri som til efterisolering af ældre ejendomme.

Her er der brugt papiruld som gulvisolering i et nyt nul-energi hus.

Papirisolering har meget gode lydisolerende egenskaber i forhold til tilsvarende isoleringsprodukter. Egner sig derfor meget godt til lydisolering af etageadskillelser og vægge.

Ja, papirisolering kan genanvendes hvis man ønsker det, hvis materialet er tørt og rent.

Ja, det kan recirkuleres og blive til ny papirisolering eller andet der indeholder papirmateriale.

Papirulden skal, hvis den ikke genbruges, køres til genbrugspladsen og lægges i f.eks. indendørstræ, hvorefter at den genavendes i pladematerialer eller afbrændes. OBS: Der er forskellige kildesorteringer for papiruld alt efter genbrugsstation, så det vil altid være den lokale genbrugsplads der afgøre hvordan materialet håndteres. SÅ husk at spørge personalet til råds, så vi sikrer optimal anvendelse i slutfasen.  

Papiruld – U-værdi:

  • Bygningsreglementet stiller krav til bygningsdeles U-værdi, både til gulve, vægge, tag og lofter, samt til vinduer og døre. U-værdi er et udtryk for, hvor meget varme der trænger ud igennem 1 m² af konstruktionen ved en temperaturforskel på 1 grad (målt i Kelvin) mellem den udvendige og indvendige side af bygningsdelen.

Se tabel med kravene her: http://bygningsreglementet.dk/Bilag/B2/Bilag_2

Isoleringsevnen eller evnen et materiale har til at lede varme kaldes for Lambda-værdi (og angives ved den græske bogstav lambda = λ). Jo lavere λ-værdi jo bedre.

ISONEM papirisolering: λ = 0,038 W/mK

Når man kender et materiales Lambda-værdi, kan man beregne hvor tykt et lag man skal påføre for at opnå den ønskede U-værdi.

Med andre ord, kan du oversætte det til, at med papiruld får du bedre isolation ud af den samme påførte tykkelse, eller du kan nøjes dig med et tyndere lag isolation for at opnå kravene i bygningsreglementet.

Når man river gamle huse ned, kan man se, at det er brugt avispapir og lignende som isolering i vægge. Så man har altid haft viden om papirs isoleringsevne, dog på et meget primitivt niveau i forhold til dagens ISONEM produkter.

I USA har man brugt papiruld som isolering siden 1930’erne, og papiruld er i dag en af de mest anvendte isoleringsmaterialer i USA. I store dele af Europa, herunder Tyskland, Polen, Tjekkiet, Belgien, Holland m.fl. benyttes papirisolering i stigende grad. I Danmark har man brugt materialet industrielt siden begyndelsen af 1990’erne, så der er stor viden og erfaring omkring produktet og dets anvendelse, også her til lands.

En pose/pakke ISONEM papiruld vejer 14 kg